Visie Wel Jong Niet Hetero

Reclamemakers verkopen ons het perfecte leven met in de hoofdrol het gelukkige feel good gezin. Helaas duiken er zelden holebi’s of transgenders op in deze ideale wereld. Nochtans zitten er heel wat jongeren op subtiele rolmodellen als deze te wachten.

Holebi- en transgenderjongeren willen zichtbaar zijn in de reclame en media. We zijn onderdeel van de diverse samenleving en dit verdient ook een plaats in reclame en media. We vragen vertegenwoordiging en zichtbaarheid in dagdagelijkse beelden op televisie, advertenties, radio… Zichtbaarheid van LGBT+ personen en samenlevingsvormen is de daad bij het woord nemen, rechten omvormen tot houdingen.

Reclame heeft als doel de consument te verleiden tot het kopen van hun product of dienst. Maar los van dit commerciële doeleind heeft reclame, en zeker ook de andere media, een sterk socialiserend effect op de samenleving. De manier waarop ‘de mens en zijn omgeving’ op televisie en in reclameboekjes wordt voorgesteld is nog te vaak gender- en heterostereotiep. Witte was en de beste rijstpap bekom je via een familiegeheim dat van moeder op dochter wordt doorgegeven. Mannen, makkers en maten gaan raften en drinken nadien een biertje. Talloze roze poppen die kunnen praten, eten en plassen, worden steevast door meisjes uit de wieg genomen terwijl de broertjes met transformers, auto’s en graafmachines spelen. Terwijl de papa hun zoon leert fietsen, kijkt de mama liefelijk toe vanuit de keuken terwijl ze een taart uit de oven haalt. De vertellende onbekende stem die schoonheidsproducten aanprijst, is steevast een zachte vrouw, terwijl sportartikelen door een stoere en luide mannenstem worden aangeprezen.  

Deze beeldvorming voelt voor velen niet vreemd aan en lijkt onschuldig. Toch is dit zeer bepalend voor de manier waarop kinderen en jongeren zichzelf inschatten, een voorstelling maken van hun toekomst en zich verhouden tegenover elkaar. En dit is erg voelbaar bij de jeugd, onze toekomst. Op genderbasis heerst er bij kinderen nog steeds de overtuiging dat je geboortegeslacht samengaat met eigenschappen die je toekomst, succes, relaties, interesses enzomeer bepalen. Jongens zijn sterker en hebben meer kans op succes, terwijl meisjes meer zorgend en creatief zijn. Dit brengt duidelijke rollen mee in de samenleving, die nog te weinig in vraag worden gesteld.

De zoektocht van LGBT+ jongeren naar hun identiteit wordt bemoeilijkt door het ontbreken van voorbeelden. De nood om erbij te horen, voelt elke jongere. Dat is moeilijk wanneer je zowel thuis, op school, als op televisie wordt geconfronteerd met je ‘anders zijn’. Elke jongere is in het dagelijkse leven op zoek naar mensen die zich voelen zoals hen.
Daarom vragen we om rekening te houden met gender- en heterostereotiepen, die zich bij kinderen en jongeren vertalen in limieten, in glazen plafonds. Beste reclame- en mediamakers, betrek LGBT+organisaties, want we zijn er óók voor jullie. Samen werken we aan inclusieve beeldvorming waarin elke jongere zich in herkent; van mannelijke dansers tot vrouwelijke elektriciens, en van een lesbiennekoppel dat hun kind leert fietsen tot een transpersoon die de wereld rondreist.